2012 оны төсвийн гүйцэтгэл

Жич: ХИС нь бүрэлдэхүүний 3 сургууль, салбар нэг сургуультай бөгөөд нэгдсэн тайлан болно.

You are here: Home Шилэн данс Төсөв санхүү Төсвийн гүйцэтгэл 2012 оны төсвийн гүйцэтгэл