Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
2014 оны төсвийн гүйцэтгэл

Төсвийн мэдээлэл

Жич: ХИС нь бүрэлдэхүүний 3 сургууль, салбар нэг сургуультай бөгөөд нэгдсэн тайлан болно.
You are here: Home Шилэн данс Төсөв санхүү Төсвийн гүйцэтгэл 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл