Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Ховд их сургууль

Articles

ХИС-ийн нийт профессор, багш нарын анхааралд!

ГХСС-ийн “ЗАЛУУ СУДЛААЧ” ЭШ-ний бага хурал 2016 оны 11 сарын 01-нд ХИС-ийн дэргэдэх Баруун бүсийн тогтвортой хөгжлийн хүрээлэнд болох тул та бүхэн идэвхитэй оролцоно уу!

  • Илтгэлийн сэдвийг  10 сарын 24 хүртэл хүлээн авна.
  • Илтгэл хүлээн авах хугацаа: 2016.10.28

Жич: Хурал зохион байгуулагдах танхим, цагийг 10 сарын 25-нд нийт багш нарт мэдээлнэ.

ГХСС-ИЙН ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ