Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Ховд их сургууль

Articles

ШУА-ийн Физик технологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачдын лекцэнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна

Хугацаа:         2016 оны 11-р сарын 02-ний өдөр 09 цагт
Хаана:         ХИС-ийн хичээлийн I  байр, лекцийн зааланд
Хамрах хүрээ: ХИС-ийн эрдэмтэн багш нар, докторант,
                         магистрантууд, оюутнууд, ЕБС-ийн багш нар
Агуулга:         Орчлон ертөнцийн үүсэл, хөгжил, физикийн
                   шинжлэх ухааны өнөөгийн хөгжил, хэтийн төлөв

Сэдэв:
1.    Онолын физикийн өнөөгийн хөгжил ба хэтийн төлөв                                           
                                                   Доктор Ч. Содбилэг
2.    Онолын физик дэх загварчлал, кварк-антикварк системийг тооцоолох програм
                                                          ЭША: П. Баттогтох
3.    Латтис тоон симуляци дахь статистик шуугиан бууруулах арга
                                                         ЭША: Б. Даариймаа

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:
ХОВД ИХ СУРГУУЛЬ
Байгалийн шинжлэл, технологийн сургууль
Физикийн тэнхим