Articles

Эрхэм хүндэт Ховд их сургуулийн удирдлага, эрдэмтэн багш нар, оюутан залуус та бүхнийг

ХИС-ийн ГХСС-ийн Соёл судлалын тэнхимийн хятад хэлний орчуулагч мэргэжлийн III, IV ангийн “Хятад хэл, орчуулга, орон судлалын дадлагын тайлан хамгаалах үйл ажиллагаа”-нд хүрэлцэн ирэхийг урья.

Хаана:ХИС-ийн I-р байр

Хэзээ:2016 оны 12 сарын 13-нд

Дадлагын тайлан хамгаалах үйл ажиллагааны хөтөлбөр

  1. 08:00-Нээлт
  2. 09:00 цагаас-“Дадлагын гайхамшигт өдрүүд” сэдэвт фото зургийн үзэсгэлэн
  3. 09:00 цагаас -“Бидний ном” шинээр худалдан авсан номын үзэсгэлэн
  4. 11:10 цагаас-“Хятад орныг хэн сайн мэдэх вэ” АХА тэмцээн- “Бидний сурсан хятад дуу, шүлэг” бяцхан урлагийн тоглолт
  5. 14:00 цагаас- “Хэн хамгийн сайн түргэн хэллэг хэлэх вэ” тэмцээн
  6. 10:00 цагаас -“Судалгаат даалгавар” шалгах, дүгнэх /ХИС-ийн 2р байрны 208 тоот /
  7. 14:00 цагаас -Дадлагын нэгдсэн тайланг хэлэлцүүлэх, үнэлүүлэх /ХИС-ийн 2р байрны 208 тоот /
  8. 18:00 цагаас -Хаалт s