Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Ховд их сургууль

Articles

Газарзүйн тэнхимийн оюутнуудад лекц уншлаа

Ховд их сургуулийн Газарзүйн тэнхимийн мэргэжлийн ангийн оюутнуудад МУИС-ийн Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний албаны дарга доктор, профессор В.Батцэнгэл “Хятад, Монгол, Оросын эдийн засгийн коридорын хөгжилд Монгол улсын төвийн бүс нутгийн үүрэг”, МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Газарзүйн тэнхимийн ахлах багш Д.Энхжаргал “Малчин өрхийн ундны усны
 аюулгүй байдал” сэдвээр сонирхолтой лекц уншлаа.

 DSC0002

 DSC0006

 DSC0019

Ховд их сургууль

Байгалийн шинжлэл, технологийн сургууль

Газарзүйн тэнхим