Сургалтын төлбөр

Ховд их сургуулийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн нэг багц цагийн сургалтын төлбөр 42000 – 43000 төгрөг.