Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Сургалтын төлбөр

Сургалтын төлбөр

Ховд их сургуулийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн нэг багц цагийн сургалтын төлбөр 42000 – 43000 төгрөг.