Элсэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт

Ховд их сургуульд суралцах эрхийн бичиг авсан хүмүүс 2015 оны 8-р сарын 24-29-нд Ховд их сургуулийн хичээлийн I, II байранд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Бүртгүүлэхдээ дараах баримт бичгүүдийг бүрдүүлсэн байвал зохино. Үүнд:
• Ховд их сургуульд суралцах эрхийн бичиг;
• Суурь болон бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх буюу түүнтэй адилтгах бичиг баримт;
• Ерөнхий шалгалтын батламж;
• Сурагчийн хувийн хэрэг;
• Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
• ЭМД-ын дэвтэр
• 3х4 хэмжээний, 2015 оны 3 хувь цээж зураг;
• Сургалтын төлбөрөө төлсөн баримт (Голомт банк 560 500 58 58 тоот данс)
• Төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламжинд хамрагдах бол холбогдох бичиг баримтууд зэрэг болно.

Харилцах утас:
Элсэлтийн комисс: 70433861, 70432500
Байгалийн шинжлэл, технологийн сургууль 70435204
Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль 70435118
Гадаад хэл, соёлын сургууль 70432651
Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль 70423358
Мэдээлэл авах вэб хуудас: www.khu.edu.mn