Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Элсэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт

Элсэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт

Ховд их сургуульд суралцах эрхийн бичиг авсан хүмүүс 2015 оны 8-р сарын 24-29-нд Ховд их сургуулийн хичээлийн I, II байранд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Бүртгүүлэхдээ дараах баримт бичгүүдийг бүрдүүлсэн байвал зохино. Үүнд:
• Ховд их сургуульд суралцах эрхийн бичиг;
• Суурь болон бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх буюу түүнтэй адилтгах бичиг баримт;
• Ерөнхий шалгалтын батламж;
• Сурагчийн хувийн хэрэг;
• Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
• ЭМД-ын дэвтэр
• 3х4 хэмжээний, 2015 оны 3 хувь цээж зураг;
• Сургалтын төлбөрөө төлсөн баримт (Голомт банк 560 500 58 58 тоот данс)
• Төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламжинд хамрагдах бол холбогдох бичиг баримтууд зэрэг болно.

Харилцах утас:
Элсэлтийн комисс: 70433861, 70432500
Байгалийн шинжлэл, технологийн сургууль 70435204
Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль 70435118
Гадаад хэл, соёлын сургууль 70432651
Баян-Өлгий аймаг дахь салбар сургууль 70423358
Мэдээлэл авах вэб хуудас: www.khu.edu.mn