Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Хамтарсан хөтөлбөр

Хамтарсан хөтөлбөр

Энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнууд Ховд их сургуульд 2 жил, гадаадын их сургуульд 3 жил суралцан төгсөхдөө тухайн мэргэжлээр 2 сургуулийн дипломтойтөгсөх боломжтой. Одоогоор манай сургууль ОХУ-ын 3 их сургуультай хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд цаашид БНХАУ, АНУ, БНСУзэрэг орны зарим их дээд сургуультайхамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.
*    Архитектур – дизайны мэргэжилОХУ-ын Алтайн техникийн их сургуультай хамтарсан  2+3 хөтөлбөр
*    Геологийн мэргэжилОХУ-ын Томскийн их сургуультай хамтарсан 2+3 хөтөлбөр


Архитектур-дизайны мэргэжлийн ангийн оюутнууд...

Геологийн мэргэжлийн ангийн оюутнууд...