Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Эрдэм шинжилгээний төвүүд

Эрдэм шинжилгээний төвүүд

Ховд их сургуульд нийтдээ судалгаа, сургалт, соёлын, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх 8 төв ажиллажбайна.
Үүнд:
* Оросын соёл, оронсудлалын төв-нийт 740 ном бүхий орос орны тухай судлах, танин мэдэх эрмэлзэлтэй оюутан залууст зориулагдан байгуулагдсан төв,
* Тувагийнсудалгаа, сургалт, мэдээллийнтөв-Тувагийн их сургуулийн дэмжлэгтэй байгуулагдсан уг төв нь 200 гаруй ном мэдээлэл бүхий сургалт, судалгаа мэдээллийн төв
* Нийгмийн ажлын судалгаа, сургалт, үйлчилгээнийтөв-нийгмийн ажлын талаар заавар зөвлөгөө өгөх, сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгөх сургалт, сурталчилгааны төв
* Швейцарь ном, соёлын төв 18,5 мян.ном бүхий номын сангийн үйлчилгээ үзүүлэх төв
* Эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх төв-багш оюутнуудад эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх, сургалт сурталчилгааны төв
* Багш, ажиллагсад, байрны оюутанд үйлчлэх чийрэгжүүлэлтийн төв (бүрэн тоног төхөөрөмжтэй)
* Ховд их сургуульд инновацийг хөгжүүлэх, шинэ дэвшилтэд техник, технологийг турших аутсорсингийн үйлчилгээ явуулах Инноваци,технологи инкубатортөв зэрэг төвүүд ажиллаж байна.

* Экологийн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн төв