Эрдэм шинжилгээний төвүүд

Ховд их сургуульд нийтдээ судалгаа, сургалт, соёлын, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх 8 төв ажиллажбайна.
Үүнд:
* Оросын соёл, оронсудлалын төв-нийт 740 ном бүхий орос орны тухай судлах, танин мэдэх эрмэлзэлтэй оюутан залууст зориулагдан байгуулагдсан төв,
* Тувагийнсудалгаа, сургалт, мэдээллийнтөв-Тувагийн их сургуулийн дэмжлэгтэй байгуулагдсан уг төв нь 200 гаруй ном мэдээлэл бүхий сургалт, судалгаа мэдээллийн төв
* Нийгмийн ажлын судалгаа, сургалт, үйлчилгээнийтөв-нийгмийн ажлын талаар заавар зөвлөгөө өгөх, сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгөх сургалт, сурталчилгааны төв
* Швейцарь ном, соёлын төв 18,5 мян.ном бүхий номын сангийн үйлчилгээ үзүүлэх төв
* Эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх төв-багш оюутнуудад эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх, сургалт сурталчилгааны төв
* Багш, ажиллагсад, байрны оюутанд үйлчлэх чийрэгжүүлэлтийн төв (бүрэн тоног төхөөрөмжтэй)
* Ховд их сургуульд инновацийг хөгжүүлэх, шинэ дэвшилтэд техник, технологийг турших аутсорсингийн үйлчилгээ явуулах Инноваци,технологи инкубатортөв зэрэг төвүүд ажиллаж байна.

* Экологийн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн төв