Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Төсөл хөтөлбөрүүд

Төсөл хөтөлбөр

ХИС-ийн хэмжээнд шинжлэх ухаан, технологийн сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр хийгдэж буй суурь болон захиалгат судалгааны төсөл, дотоод эх үүсвэрээс санхүүжсэн судалгааны ажил, хамтарсан төсөл судалгааны ажил, хамтарсан төсөл зэрэг нийт 40 гаруй төсөл хэрэгжээд байна.
Тус сургууль 2008 оноос эхлэн Ховд их сургуулийг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө, хөгжлийн бодлого, судалгааны тэргүүлэх чиглэлд тохирсон чиглэлээр зарим судалгааны ажлыг сургуулийн дотоод эх үүсвэрээс санхүүжүүлэн 20-гаруй төсөл гүйцэтгэж байна

You are here: Home Эрдэм шинжилгээ инноваци Төсөл хөтөлбөрүүд