Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Сургалтын хуанли

2014-2015 оны хичээлийн жилийн сургалтын ажлын хуанли

I улирал
Шинээр элссэн I ангийн хичээл 2014.08.25-нд эхлэнэ.
1.    I улирлын хичээл эхлэх хугацаа: 2014.09.01
2.    I улирлын хичээл хаах хугацаа: 2014.12.19
3.    I улирлын шалгалт эхлэх хугацаа: 2014.12.22
4.    I улирлын шалгалт дуусах хугацаа: 2015.01.09
5.    I улирлын амралт эхлэх хугацаа: 2015.01.12
6.    I улирлын амралт дуусах хугацаа: 2015.01.30
7.    Явцын шалгалт 1: 2014.10.20-24
8.     Явцын шалгалт 2: 2014.11.24-28
II улирал
II улирлын хичээл эхлэх хугацаа: 2015.02.02

Төгсөх анги
1.    II улирлын хичээл хаах хугацаа: 2015.05.01
2.    II улирлын шалгалт эхлэх хугацаа: 2015.05.04
3.    II улирлын шалгалт дуусах хугацаа: 2015.05.22
4.    Төгсөлтийн шалгалт эхлэх хугацаа: 2015.05.25
5.    Төгсөлтийн шалгалт дуусах хугацаа: 2015.06.12
6.    Төгсөгчдөд энгэрийн тэмдэг диплом гардуулах ёслол хийх хугацаа: VI.15
7.    Явцын шалгалт 1: 2015.03.02-06
8.    Явцын шалгалт 2: 2015.04.13-17

Төгсөх бус анги
1.    II улирлын хичээл хаах хугацаа: 2015.05.22
2.    II улирлын шалгалт эхлэх хугацаа: 2015.05.25
3.    II улирлын шалгалт дуусах хугацаа: 2015.06.12
4.    II улирлын амралт эхлэх хугацаа: 2015.06.15
5.    Явцын шалгалт 1: 2015.03.02-06
6.    Явцын шалгалт 2: 2015.04.13-17

You are here: Home Сургалтын орчин Сургалтын хуанли