Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Оюутан солилцоо

Оюутан солилцооны хөтөлбөр

Ховд их сургууль гадаадын их дээд сургууль, байгууллагуудтай байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуунэг жил, хагас жил, тодорхой сарын хугацаатай харилцан оюутан солилцож сургах хөтөлбөрийг хэлнэ.
Давуу тал:
     Солилцооны оюутанд хөтөлбөрт хамрагдах хугацааны ҮНДЭСНИЙ ТЭТГЭЛЭГ, УРАМШУУЛЛЫН ТЭТГЭЛЭГ бусад оюутны адил олгогдоно.
     Хүлээн авагч сургууль (гадаадын их дээд сургуулиуд) СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР, ДОТУУР БАЙРНЫ ТӨЛБӨР-өөс солилцооны оюутныг бүрэн чөлөөлнө.
     Илгээгч сургууль (Ховд их сургууль) солилцооны оюутанд ЗАМЫН ЗАРДАЛ-ын УРАМШУУЛАЛ олгоно.
Тус хөтөлбөрт хамрагдахын тулд:
•    Монгол улсын иргэн байх
•    Тус сургуулийн оюутан байх
•    18 - 30 насны бакалаврын 1, 2, 3-р дамжааны оюутан байх
•    Орос хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй байх
•    Сурлагын голч дүн 2.5 буюу түүнээс дээш байх
•    Хичээлээсгадуурнийгмийнидэвхтэйбайх
•    Хариуцлагатай, бие даасан, өөртөө итгэлтэй, хичээл зүтгэлтэй байх
•    Дотуур байранд байрлах бэлтгэлтэй, их сургуулийнамьдралддассан, өөрсдийнорнысоёл, нийгмийн амьдралаас ялгаатай орчинд дасан зохицох бэлтгэлтэй байх зэрэг шаардлагуудыг хангасан байна.

Одоогийн байдлаар манай сургууль:
•    ОХУ-ын Халимагийн их сургуульд мэргэжил харгалзахгүй 1 улирлын хугацаатай хөтөлбөрт хамруулж байна.