Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Гадаад дотоод тэтгэлэг

Тэтгэлэг

• Ерөнхийлөгчийн болон ерөнхий сайдын тэтгэлэг

• Үндэсний тэтгэлэг сар бүр 70200

• Урамшууллын тэтгэлэг сургалтын амжилтаас хамааран ҮТ+ҮТ(50%-75%)

• Удирдах зөвлөл болон Эрдмийн зөвлөлийн нэрэмжит тэтгэлэг жил бүр 30 оюутан тус бүр 300,000 төгрөг

• Багшлах дадлагын тэтгэлэг 168 сая төгрөгийг 428 оюутанд

• Баруун 3 аймгийн засаг даргын нэрэмжит тэтгэлэг жил бүр 40 сая

• Швейцарийн засгийн газрын тэтгэлгээр жил бүр 2-3 оюутан үнэ төлбөргүй суралцах

• Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын тэтгэлэг

You are here: Home Оюутан Гадаад дотоод тэтгэлэг